Product

CMC III

Monitoring van je installatie
Er zijn verschillende redenen waarom het monitoren van een serverruimte belangrijk is:
 • Bescherming van de servers: Door de temperatuur, de luchtvochtigheid en andere omgevingsfactoren te monitoren, kan worden voorkomen dat de servers oververhit raken of beschadigd raken door condensatie.
 • Beveiliging: Door de serverruimte te monitoren, kunnen ongeautoriseerde toegang en andere beveiligingsproblemen snel worden opgespoord en opgelost.
 • Compliance: Veel bedrijven zijn verplicht om specifieke eisen voor IT-infrastructuur te volgen, zoals bijvoorbeeld PCI-DSS voor creditcardverwerking. Door de serverruimte te monitoren, kan worden gewaarborgd dat deze eisen worden nageleefd.
 • Proactief onderhoud: Door de serverruimte te monitoren, kunnen problemen zoals falende componenten of stijgende stroomverbruik worden opgespoord voordat ze leiden tot downtime of andere problemen.

 

Om de servers te beschermen zijn er verschillende omgevingsparameters die moeten gemonitord worden:
 • Temperatuur: Hoge temperaturen kunnen leiden tot oververhitting van de servers, waardoor de prestaties afnemen en de levensduur van de componenten wordt verkort.
 • Luchtvochtigheid: Te hoge of te lage luchtvochtigheid kan leiden tot condensatie binnen de servers, waardoor kortsluiting en andere problemen kunnen ontstaan.
 • Stof: Stof kan de koeling van de servers belemmeren en kan leiden tot oververhitting en falende componenten.
 • Vocht: Vocht kan leiden tot corrosie van de servers en elektronische componenten.
 • Elektromagnetische interferentie (EMI): Sterke elektromagnetische velden kunnen leiden tot datacorruptie of andere problemen met de servers.
 • Stroom: Stroomstoringen kunnen leiden tot dataverlies of beschadiging van de servers
 • Beveiliging: Ongeautoriseerde toegang kan leiden tot een data diefstal, verstoring of beschadiging van de servers.
 • Netwerk: een slechte netwerk connectiviteit kan leiden tot een afname van de prestaties of tot downtime van de servers

 

Er kunnen natuurlijk verschillende maatregelen genomen worden om servers en gegevens die zich in de serverkast bevinden te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal of beschadiging. Denken we hiermee aan bijvoorbeeld:
 • Fysieke beveiliging, dit kan bestaan uit sloten op de serverkasten, bewaking met camera’s of beveiligingspersoneel, restricties voor toegang tot de ruimte en/of kast
 • Netwerkbeveiliging, dit kan bestaat uit bv. firewalls, VPN’s (virtuele privénetwerken) of andere beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om ongeautoriseerde gebruikers de toegang tot het netwerk te ontzeggen
 • Toegangsbeheer, bv. authenticatie- en autorisatieprocedures die bepalen wie toegang heeft tot de ruimte, kast of server. Ook het loggen van deze gegevens kan een meerwaarde zijn.
 • Beveiliging tegen dreigingen, hier spreken we over software die malware of APT’s (geAvanceerde Persistente Dreigingen) tegen gaan
 • Beveiliging van de gegevens, bv. encryptie van gegevens, back-ups en andere maatregelen die bedoeld zijn om te zorgen dat gegevens veilig zijn en snel hersteld kunnen worden in geval van incident.

Het bewakingssysteem Computer Multi Control (CMC) met als basis de processing unit kan zorgen voor het monitoren van een groot aantal van de hierboven beschreven parameters.

Dit systeem is specifiek ontworpen om de onder andere de temperatuur, luchtvochtigheid, stroomverbruik, lekken, toegangscontrole,… en dergelijke in real-time te meten en te monitoren. Het systeem kan gebruikt worden om de prestaties van de servers en de infrastructuur te optimaliseren, o problemen te detecteren voordat ze leiden tot downtime of andere problemen.

1_2023-01-19 11_44_11-Window

Via een web-gebaseerde interface, zorgt CMC III ervoor dat gebruikers de status van kasten en de omgeving in real-time kunnen bekijken, waarschuwingen en alarmen kunnen instellen alsook rapporten kunnen genereren. Het systeem kan via de beschikbare MIB-files ook perfect gekoppeld worden aan andere systemen, zoals Building Management Systemen (BMS) of Datacenter Infrastructure Management (DCIM) systemen. Op deze manier draagt het CMC III-gamma toe tot een geïntegreerd beheer van de serverkast of -ruimte.

De webgebaseerde interface zorgt voor een aantal voordelen. Zij zorgen voor een remote toegang zodat de gebruiker de status en parameters kan bekijken én beheren zonder fysiek aanwezig te moeten zijn in de ruimte. De interface is ook zeer gebruiksvriendelijk opgesteld, daardoor zijn een geen specifieke technische vaardigheden nodig. Via de geïntegreerde mailserver kan deze interface ook automatisch waarschuwingen generen en acties uitvoeren, zoals het uitschakelen van servers, het generen van een akoestisch alarmen,…
Door toevoeging van een LTE-unit kan het systeem de gebruiker ook per SMS op de hoogte brengen van een statuswijziging binnen zijn installatie.

fri172052300-1

De CMC III-processing unit kan worden uitgebreid met verschillende types van sensoren, denken we hierbij aan temperatuursensor, luchtvochtigheidsensor, infrarood toegangssensoren en elektronische handgrepen, vandalismesensor, deurcontacten, bewegingsmelders, rookdetectors, waterlekkagesensor, luchtdrukverschilsensor, luchtstroomsensor.

Ook een I/O unit waardoor per unit 8 digitale ingangen kunnen bewaakt worden én 4 relais kunnen worden gestuurd behoren tot het gamma. Via de optionele CMCIII-power unit kan niet alleen de stroom en de energie gemeten worden maar kunnen verbruikers (bv. ventilatoren) aan of uitgeschakeld worden.

 

De webinterface van CMC III vind je ook terug in alle intelligentie PDU’s van Rittal. Daardoor kunnen ook deze PDU’s niet alleen zorgen voor de nodige stroomvoorziening in uw server- of datarack maar kunnen deze ook gebruikt worden om via de hierboven optionele sensoren de kast en/of ruimte te monitoren en te beheren.

Whitepaper: Fysieke veiligheid van serverkasten is de basis

Het verbeteren van de fysieke veiligheid begint bij de serverkast.

 In dit whitepaper lees je daarom alles over:

 • De belangrijkste aspecten om rekening mee te houden bij de fysieke beveiliging van het serverrack

 • De meest gebruikte internationale normeringen, waaronder ISO27001 en EN50600

 • De eisen vanuit AVG omtrent fysieke beveiliging

LTE

Weer weten over LTE?

LTE staat voor Long-Term Evolution en is een standaard voor mobiele communicatie die is ontwikkeld door het 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Een LTE-unit is een apparaat of component dat gebruik maakt van deze standaard om mobiele communicatie te bieden. LTE biedt hogere snelheden en lagere latentie dan eerdere generaties van mobiele netwerken, zoals GSM of 3G. LTE-units worden daarom vaak zijn gebruikt voor industrial internet of things (IIoT) toepassingen zoals remote monitoring en controle, transport en logistiek